Industri nyheter

Forholdsregler for bruk av infrarød panne uten kontakt

2020-07-18
Forholdsregler for bruk avberøringsfritt infrarødt termometer:
1. Når du måler kroppstemperatur, skal instrumentet pekes på midten av pannen og over midten av øyenbrynet og holdes loddrett. Målingsdelen kan ikke dekkes av hår. Avstanden mellom instrumentet og pannen er omtrent 5-10 cm.
2. Når personen som testes kommer fra et sted der temperaturen i målemiljøet er veldig forskjellig, bør han oppholde seg i testmiljøet i minst 30 minutter og vente til temperaturen stemmer overens med omgivelsene før måling, ellers måling resultatene vil bli påvirket.
3. Kald komprimering i pannen til pasienter med feber, svette og andre avkjølingstiltak vil gjøre måleresultatet lavt, så du bør unngå måling i dette tilfellet.
4. Omgivelsene til den testede personen må være stabile og kan ikke måles på steder med store luftstrømmer som vifter og luftuttak.
5. Ikke bruk instrumentet utendørs eller på steder med sterkt sollys.
6. Det fremre linsebeskyttelsesglasset er skjørt, vær oppmerksom når du bruker det.

7. Ikke berør det infrarøde objektivet med fingrene.

Non-contact Forehead Infrared Thermometer